Egy év a füves mezőn

Megfigyelések, célok és tennivalók bizonyos időszakok alatt

Megfigyelési időszak
Téma Cél Tennivaló
 
Március / Kora tavasz

Növények száma

 

Vakondtúrás

Felázott vagy fagyott területek

 

Műtrágyázás

 

Elkerítés

Egyenletes és teljes sűrűség

Nincs vakond, illetve
vakondtúrás

Sík területek és növényeknek
jó a talajjal való érintkezése

A takarmányozási tervnek
megfelelően magas hozam és
minőség

Igazítás az ajánlott
fűmennyiséghez

Újravetés vagy korai felülvetés

A vakondok kontrollálása és a vakondtúrások elegyengetése

Hengerelés cement
hengerelővel

 

A növekedés megindulásával
veszi kezdetét a műtrágyázás

Elkerítés a mezőn a potenciális
hozamnak megfelelően

Április / Tavasz

Új ugar szükséges

Gyomnövények

Rendelkezésre álló fű
legeltetéshez

Új füves mező

Nincs gyomnövény

A legeltetési rendszerhez
igazított fűmagasság

Mag vetése tiszta állományba
vagy takarónövénnyel

A gyomirtás megtervezése

A legeltetés megkezdése

Május / Késő tavasz

A legelő állatok felfúvódása

Rendelkezésre álló fű most és
az elkövetkező 2 hétben
A fű fejlődése, a vágás időpontja

Öntözési igény

Műtrágyázási igény

 

A here-tartalom kiigazítása a területen

Gyors újranövekedés

A takarmányozási terv szerinti minőség

Magas fűtermés

Magas fűtermés

Nitrogénes műtrágyázás
és/vagy a takarmányozás
módosítása

Korai vágás

Vizuális megfigyelések
Elemzés

Öntözés, amennyiben lehetséges

Műtrágyázás a tervnek
megfelelően

Június / Kora nyár

A fű magassága a legelőkön

Elutasított fű a legelőkön

Az elkerített legelők cseréje

Évelő és virágos
gyomnövények

Műtrágyázási igény

A fű fejlődése, a vágás
időpontja 

Magas szintű fűbevitel és
termelés

Magas szintű fűbevitel és
termelés, szívósság

Magas fűbevitel, a kórokozók
támadásának megelőzése

Nincs gyomnövény

Magas fűtermés

A takarmányozási terv szerinti minőség 

A legelő területének és a
takarmányozási terv kiigazítása

A levélzet levágása 5-6 cm-en

Legeltetés a kaszálás után és
fordítva

A levélzet levágása még a
magok kihelyezése előtt

Műtrágyázás a tervnek
megfelelően

Vizuális megfigyelések.
Elemzés 

Július/ Augusztus/ Nyár közepe

Elutasított fű a legelőkön

A fű fejlődése, a vágás
időpontja

Helyzet az új ugaron a tavaszi vetéstől

Műtrágyázási igény

Új ugar, több fű szükséges

Termelés a meglévő legelőkön

Növénysűrűség az állandó
mezőkön

A fű magassága a legelőkön

Zabrozsda

Magas szintű fűbevitel és
termelés, szívósság

A takarmányozási terv szerinti minőség

Egyenletes és sűrű fű- és
herepázsit

Magas fűtermelés a szezon
végéig

Új füves mező

Magas fűtermés és jó minőség

Egyenletes és sűrű fű- és
herepázsit

Magas szintű fűbevitel és
termelés

Nincs zabrozsda

A levélzet levágása 5-6 cm-en

Vizuális megfigyelések.
Elemzés

Felülvetés, amennyiben szükséges

Műtrágyázás a tervnek megfelelően

Mag vetése tiszta állományba
vagy takarónövénnyel


Újravetés vagy felülvetés

Újravetés vagy felülvetés

A legelő területének és a
takarmányozási terv kiigazítása

Megfelelő víz- és
nitrogénellátás

Szeptember/ Kora ősz  A kálium állapota
Helyzet az új ugaron

A növények jó téltűrése

Egyenletes és sűrű gyep a
következő évhez

Plusz káliumellátás

Jól megtelepedett növények a
legelés, illetve kaszálás előtt

Október / Ősz

 A fű magassága

Feláztatás

Jó téli túlélés

 Nincs feláztatás

A levélzet levágása (6-8 cm-en)
vagy legeltetés

 Az állatok eltávolítása a
mezőről

Tél A füves terület megtervezése
és kezelése a következő évhez
Állandó, magas minőségű
takarmány termelése, a
takarmányozási terv szerinti
minőség
Here alkalmazása a fűhöz
vetésforgóhoz. A szilázs és
legeltetés szükségleteinek
megtervezése az állatállomány
és a takarmányozási terv
alapján. 

10. táblázat

 

Megjelent: 1270 alkalommal
fu