Több tej a fűből

A tej és marhahús előállításának üzletága nagyban függ attól, hogy rendelkezésre áll-e a szükséges hatalmas mennyiségű és lehető legjobb minőségű szálastakarmány. A fű, illetve a fű-here keverékek jelentik a szarvasmarhák természetes táplálékát, és a modern fű- és hereváltozatok, a füves területek telepítésének, fenntartásának és alkalmazásának modern technológiái, valamint a megfelelő takarmányozási gyakorlat lehetővé teszi magas mennyiségű tej, valamint marhahús megtermelését.

 

Ez a leírás a fűtermesztés néhány fontos szempontját kívánja összegezni. A figyelem középpontjában a szélesebb értelemben vett minőség áll - ami magában foglalja a keverék megfelelő megválasztását, a telepítést, a betakarítást, a tárolást, valamint a takarmányozást is. A jelen könyv a témával kapcsolatos egyfajta rövid bevezetőként szolgál. További olvasmányokat is ajánlunk az irodalomjegyzék részben, és természetesen mindig örömmel vesszük, ha kérdéseivel megkeresi a DLF-TRIFOLIUMOT.

 

Dánia, 2009. március

DLF-TRIFOLIUM

A fűbevitel a minőség függvénye


A tejelő tehenek hatalmas mennyiségű füvet, illetve fű-here keveréket képesek elfogyasztani , ennélfogva nagyon sok tejet termelnek. Egy tehén naponta 19 kg szárazanyagot visz be szervezetébe friss fű formájában, vagy 16 kg-nyi silózott szárazanyagot, azonban a termelt tej mennyisége elsősorban a takarmány minőségétől függ. Mivel a tehén bendője csak bizonyos mennyiségű takarmány befogadására képes, a tápláléknak magas energiatartalommal kell rendelkeznie, és az emészthetetlen rostok arányának alacsonynak kell lennie. Ha jobb a takarmány minősége, a napi tejtermelés is emelkedik ,ha a bendőben felgyorsul az összetett szénhidrátok erjesztése, akkor felgyorsul az állat bendőjében a takarmány áramlása. Ennek eredményeképpen nő a takarmány felvétel is. A here és a fű keveréke növeli a takarmánybevitelt, mivel a here a fűnél alacsonyabb rosttartalommal rendelkezik. Amennyiben akár 50%-al emeljük a állatok tömegtakarmányának fehérhere-tartalmát, a takarmányfelvétel 10–20%-kal emelkedhet. Ez egy egészséges körfogás. A magas takarmányfelvétel az állat egészségét is pozitív irányba befolyásolja.

Mi a jó minőség?

1 abra-minosegi legelo1. ábra A növény szárazanyag-összetétele
a növekedéssel együtt változik

A növény sejtjeinek belseje 100%-ban emészthető, míg a sejtfal lassan bomlik le, és a kérődző állatok számára akár teljesen emészthetetlen is lehet. Lásd az 1. és a 2. ábrát. A szerves anyagok, a sejtfalakat is beleértve, emészthetősége a fű vagy a here növények idősödésével párhuzamosan csökken, ezzel egyidőben viszont a szárazanyag-tartalom hozama emelkedik. A kihívást az jelenti , hogy meghatározzuk a betakarítás azon optimális idejét, amikor a legjobb kompromisszumot lehet meghozni a minőség és a hozam között.

 

A hozam nő, a takarmányozási érték azonban csökken.

2 abra-fuvek novekedese2. ábra A füvek növekedése.

 

Ezen paraméterek közül számos mérhető, így meg lehet határozni, hogy a takarmány minősége optimális-e. Ennek eredményeképpen a takarmányok elemzése fontos eszköz a szarvasmarhák takarmányozásának tervezésekor.

Az 1. táblázat ezen kulcsadatok közül sorol fel néhányat. A rövidítések magyarázatát a 31. oldalon a szótár részben találja.

 

A füvek minőségi paraméterei

  Fű magassága Cm
Emészthető szerves anyag DOM %
Emészthető fehérje %
Nyers rost % NDF % Emészthető NDF % Cukor %
 
Legelőfű 6 - 10 1) 70 - 80 16 - 18 < 20 < 40 > 70 > 8
Siló 20 - 30 65 - 75 14 - 17 < 27 < 50 > 70 > 3.5

1) 6-8 cm az állandó legeltetéses rendszerben és 6–10 cm elkerített legeltetéses rendszerben.

 

1. táblázat Fontos kulcsadatok (tartalom a szárazanyag kilogrammjaként) a friss fű vagy a silótakarmány optimális minőségéhez.

A silótakarmány esetében mindig kompromisszumot kell találni a hozam és a takarmányozási érték között. Minél magasabb a hozam, annál alacsonyabb a minőség és a bevitel - és fordítva. Ha az ember magas minőségű silótakarmányt kíván készíteni, elengedhetetlen, hogy az korai vágásból készüljön. A füvet még a virágzás előtt le kell vágni. A magas minőségű takarmány és a tehenenkénti nagy tejhozam kulcsát a jó és gondos silózás jelenti.

Ami a legeltetést illeti, ott megfelelően kell kezelni a rendszert, hogy a fűre az állatok „ráharapjanak". A cél a magas és homogén minőség (takarmányozási érték) megtervezése. Az olyan rendszerben, ahol az állatok folyamatosan a legelőn vannak, a fű magasságát általában 6-8 cm-en kell tartani, hogy a füves terület egyenletes maradjon - tavasszal 8 cm, ősszel 6 cm ajánlott.

Az adagolt legeltetéses rendszerben a cél a magas minőség és a magas takarmánybevitel megtervezése. A fű magasságát a legeltetés kezdetén 15 cm körül kell tartani, majd 6-8 cm magasnak kell lennie akkor, amikor a teheneket a következő legelőre hajtják. A magas minőség fenntartása érdekében meg kell bizonyosodni arról, hogy mindig legyen friss fű az állatok számára. Az adagolt legeltetésnél maximális takarmánybevitel szükséges, és a teheneketrendszeresen át kell terelni a másik legelőrészekre. A fenti körülményeket naponta egy legelőrész biztosítja, da ha naponta kétszer tereljük át a teheneket, az még jobb. Maximum három napot lehet egy legelőrészen tölteni, de akkor a takarmánybevitel alacsonyabb lesz. Az adagolt legeltetéses rendszer biztosítja tehenenként a legmagasabb takarmánybevitelt és tejhozamot egyaránt.

A magas emészthetőség fontossága

 

Számos kutatás kimutatta a takarmány magas emészthetőségének értékét - magas energiakoncentráció a szárazanyag kg-jára vonatkoztatva. Amennyiben a szerves anyag vagy a sejtfal emészthetősége 1 egységgel (%) javul, a takarmány szárazanyag-tartalmának bevitele tehenenként körülbelül 0,2 kg sza nő naponta, a tejhozam pedig tehenenként naponta 0,25 literes vagy annál magasabb emelkedést mutathat.

A 3. ábra a kizárólag füveken nevelt tejelő tehenek elméleti termelési görbéjét mutatja, ahol a tejhozam a silótakarmány energiakoncentrációjának függvénye. A tejhozam a fiatal, szár nélküli füvek használata melletti nagyon magas szintről szinte nullára csökken akkor, amikor alacsony minőségű, öreg füvet használnak táplálékként, itt ugyanis a takarmányban található összes energia az állat alapvető életfunkciójához szükséges.

Az emészthetőséget elsősorban két tényező határozza meg:

 

 • A keverék összetétele a területen
 • A betakarítás időpontja a fű fejlettségének viszonylatában

3 abra-varhato tejhozam

3. ábra A várható tejhozam kiszámítása akkor, amikor kihasználásra kerülnek a fű/silótakarmány laktató tényezői és a bendő kapacitása.

Forrás: Dán Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat, Nemzeti Központ.

A here jobb takarmányt eredményez

 

A here a következő pozitívumokat eredményezi a fűkeverékekben:

 

 • Nagyobb ízletesség legeltetés esetén
 • Az éves termelés egyenletesebb eloszlása a termőföldön
 • Magasabb táplálékbevitel – mind a legeltetés, mind pedig a silótakarmány esetében
 • Több fehérje a takarmányban
 • Magasabb tejhozam – lásd a 2. táblázatot
 • Nitrogén a terület számára – megtakarítás a kiadásokon


A termőföldön egy jól telepített 30-40%-os lóhereállomány éves szinten hektáronként 200 kg nitrogént helyettesíthet. Ezzel egyidőben a herével kevert fű 10-20%-kal növeli a legelő állatok takarmányfelvételét, és egyenletesebbé teszi a termelést a nyár folyamán, mivel ilyenkor a füvek különböző növekedési ritmussal bírnak.

Here - Tehenenként több tej

  TISZTÁN ANGOL PERJE
VÖRÖSHERE / FŰ
FEHÉRHERE / Fű
LUCERNA
 
Emészthetőség, szárazanyag 72 69 72 64
Szilázs - bevitel, Kg szárazanyag/tehén/nap 11,4 12,9 13,2 13,6
Kg ECM/tehén 26,5 31,0 30,7 29,3

2. táblázat Emészthetőség, bevitel és tehenenkénti tejhozam naponta tisztán angol perje, vörös- és fehérhere, illetve lucerna alapú silótakarmány esetén.

 

A 4. ábra a fűből készült silótakarmányt veti össze a lucernával, illetve a vörösherével: az alacsony takarmányozási érték (energiakoncentráció) eredményezi a legalacsonyabb bevitelt, míg ugyanazon a takarmányozási értéken a here és a fű keverékének bevitele naponta körülbelül 3 takarmányozási egységgel (25–30%-kal) magasabb, mint tisztán fű esetében.

 4 abra-voroshere-lucerna4. ábra A here magasabb bevitelt jelent.

 

Ugarosítás, előkészítés és vetés

Egy termelékeny gyephez elengedhetetlen a jó alapozás. Fontos, hogy megfelelőek legyenek a feltételek a magok
kicsírázásához, valamint a növények azt követő növekedéséhez. A vetés hektáronként 15-25 millió magot jelent, de ez függ a fajtától és a vetési rátától is. Jó telepítés esetén a kis palánták 15-25%-a még él több hónap múlva is. A cél 3-500 növény m2-enként, 10-12 oldalhajtás növényenként, ami összesen 3-6.000 oldalhajtás per m2.

A magágy

A szántást követő megfelelő magágyelőkészítés eredményezi a legjobb feltételeket a csírázáshoz.

1-szantas3-borona2-henger

– Főként akkor, ha le is hengerelik, hogy így a talaj felszínét nedvesen tartsák. A magágynak egyenletesnek és nedvesnek kell lennie, hogy biztosítsa az egyenletes és gyors csírázást. Az alapelveket az 5. ábrán láthatja.

5 abra-A legjobb megtelepedés 

5. ábra A legjobb megtelepedés.

Vetési módszerek

4-vetesA direkt vetés gyakran jobb, mint a szórvavetés akkor, ha a talaj száraz vagy könnyű, de ha sorokba vetünk, akkor a levelek több helyet hagynak a gyomnövényeknek a sorok között - ezt némileg kompenzálni lehet azzal, ha két irányba vetünk. A szórvavetés jobb eloszlást és talajtakarást biztosít, de meg kell bizonyosodni arról, hogy a mag fedésben van és jól érintkezik a nedves talajjal.

Az új vetésnek védelmet jelenthet a takarónövények használata, de amennyiben túl sűrűn találhatók a területen, akkor a fiatal fű- és herenövénykék számára konkurenciát is jelenthetnek. Ennélfogva a takarónövényeknek aránylag lazán kell elhelyezkedniük, és vigyázni kell arra, nehogy megdőljenek. A újonnan kibújó fűnek árthat, ha a takarónövényt kritikus időpontban távolítjuk el (pl. a nagyon forró nyári időszakban). Ha takarónövényt használunk, pl. tavaszi vagy őszi gabonaféléket, akkor először azt kell elvetni, és azonnal utána kell kiszórni a fűmag-keveréket. Füvek esetében a vetési mélység nem lehet haladhatja meg az 1-2 cm-t, a here esetében pedig a ½-1 cm-t. A perje külön állományként kielégítően fejlődik 3-4 cm mélyről is. Normális vetési mennyiség: 25-35 kg hektáronként.

 Csírázási %

  Vetési mélység
  1 cm
2 cm
4 cm
6 cm
 
Fehérhere 40 34 8 0
Vöröshere 42 39 17 0
Lucerna 38 35 11 0
Olasz perje, T 76 73 57 32
Olasz perje, D 75 68 43 13
Angol perje 62 63 45 11
Réti csenkesz 48 40 8 2
Vörös csenkesz 64 53 12 1
Csomós ebír 47 35 11 2
Komócsin 34 10 0 0
Poa pratensis 30 12 0 0

3. táblázat Kísérleti telepen végzett kutatások annak kimutatására, hogy a különböző fajták csírázására hatást gyakorol a vetési mélység.

A vetés időpontja

Tavasz vagy késő nyár a legjobb opció. Tavasszal a csapadék szinte mindig megfelelő - a nyár közepén azonban gyakran nem ez a helyzet. Nyár végén és kora ősszel a talaj nedvességtartalma általában újfent normális, és ebben az időszakban a hőmérséklet jó és gyors csírázást biztosít.

Műtrágya alkalmazása

5-mutragyazasA talajelemzés jó iránymutatást ad a műtrágyázáshoz. A végleges takarónövényt a helyi normáknak megfelelően kell műtrágyázni; a füves területnek semmiféle plusz bevitelre nincs szüksége egészen a következő évig (esetleg késő nyáron némi nitrogénre , amennyiben az adott területet már használták az első évben).
A műtrágyázás mind a hozamra, mind pedig a fű minőségére hatással van. A leginkább szükséges tápanyagok a nitrogén, a foszfor és a kálium, de a magnézium, a kén, és számos egyéb elem is fontos még. A P és K visszaforgatása a tehéntrágyából csökkenti a műtrágyázás szükségességét.

 

Ha éjjel-nappali legeltetési módszerrel él, műtrágyából származó 75 kg K és 20 kg P általában fedezi a plusz szükségletet.

Nitrogén

A nitrogén használata növeli a termést és a szárazanyag fehérjetartalmát, továbbá javítja a táplálék energia-koncentrációját. Fontos figyelemmel kísérni a a tápanyagok kilogrammonkénti szárazanyag-tartalmát. Az optimálisan alkalmazandó nitrogénmennyiség függ a termőföldön található fajok összetételétől (here vagy sem), az elvárt hozamtól és a talaj típusától.

 

Egy Lengyelországban elvégzett kísérlet rámutatott arra, hogy hektáronként 1 kg nitrogén alkalmazásával az első kaszálás esetén hektáronként 9-10 kg szárazanyaggal nőtt a fűtermés. A nitrogénre adott válasz az egyszeri 50-150 kg-os nitrogénszint esetén egyértelműen pozitív volt. A fűmagkeverék a VersaMaxhoz hasonlított.

 

Dániában is hasonló eredményeket kaptunk, lásd a 4. táblázatot. A N minden egyes alkalmazott kg-ja átlagosan 10 kg szárazanyagot eredményezett akkor, amikor 150 kg nitrogént szórtak ki tavasszal hektáronként.
Egyedül az első kaszáláskor 5.700 kg szárazanyag betakarítására került sor. A fű minősége ugyancsak javult.

Nitrogén - Hatással van a hozamra és a minőségre egyaránt

  Az év fennmaradó részében
 Az alkalmazott N, Kg-ban
össz kilogramm / Ha
Első vágás
Szárazanyag, kg / Ha
Vágás
Szárazanyag, kg / Ha
Rotációs legeltetés
Szárazanyag, kg / Ha
 
0 4,526 5,911 4,742
75 4,778 5,989 4,465
150 5,753 6,208 4,881
225 5,853 6,731 5,271

 4. táblázat Nitrogén alkalmazása fűhöz, 2000 – 2001.
Forrás: "Bilag til Grovfoderdag", Dán Agrártudományi Intézet, Foulum, 2000–2001.

 

A lóhere mennyiségétől és a füves terület alkalmazásától függően nagyban változhat a nitrogén alkalmazása. A nitrogénszükséglet általában több, mint 50%-át fedezi a legelőn található here, másrészt azonban a teheneknél egészségügyi problémákat is okozhat, pl. felfúvódást, tőgygyulladást, és egyéb, a takarmányozáshoz kapcsolódó megbetegedéseket. Az optimális heretartalom a szárazanyag 30-40%-át jelenti.

 

A nitrogénszükséglet általában 1-2 kg naponta és hektáronként a tavaszi és a nyári időszakban (3-4 hónap). Amikor a heretartalom 30-50%, akkor 1 kg nitrogén megfelelő, de ha a legelőn a here aránya az említettnél alacsonyabb, akkor célszerű 2 kg-t kijuttatni. Ha a füvet silózáshoz használja, ezeket az adatokat további 25%-kal kell növelni. Amennyiben a területen csökkenteni kell
a here mennyiségét, akkor azt nitrogén alkalmazásával könnyen el lehet pótolni.

Az alkalmazott Nitrogén mennyisége - Legeltetés

 Legeltetés Várható hozam,
Kg Szárazanyag / Ha / Év
Kg N / Ha / Év
 
30 - 50% here 7,500 100
10 - 30% here 8,500 200
< 10% here 9,500 300

5. táblázat

Az alkalmazott Nitrogén mennyisége - Vágás

 Vágás Várható hozam,
Kg Szárazanyag / Ha / Év
Kg N / Ha / Év
 
30 - 50% here 8,500 250
10 - 30% here 9,000 300
< 10% here 10,000 350
Tisztán fű

10,000

400

6. táblázat

A termőföld termelékenységét nagyban befolyásolhatja az alkalmazott nitrogén eloszlása. Az alábbi táblázat az alkalmazott nitrogén megfelelő eloszlásához nyújt segédletet:

A Nitrogén kijuttatásának időpontja . Legeltetés

 Legeltetés Március / Április Május / Június Július
Augusztus N Össz Kilogramm /
Ha / Év
 
30 - 50% here 40 30 30 0 100
10 - 30% here 60 60 40 40 200
< 10% here 60 60 50 30 300

7. táblázat

A Nitrogén kijuttatásának időpontja - Vágás

 Vágás Március / Április Május / Június Július Augusztus N Össz Kilogramm /
Ha / Év
 
30 - 50% here 100 80 70 0 250
10 - 30% here 130 90 80 0 300
< 10% here 150 90 70 40 350
Tisztán fű 170 100 80 50 400

8. táblázat

 

Foszfor

Az éves foszforszükséglet a talajba 30-50 kg P (70-115 kg P2O5) hektáronként; ez a normál szint.

Kálium

A fű és a here aránylag magas káliumszükséglettel rendelkezik – éves szinten minimum 150-400 kg K (180-480 kg K2O) hektáronként – a talaj állapotától függően. A különböző talajok káliumtartalmában nagy szórás lehet, és még az év során is jelentős változások történhetnek. Ha túl magas a káliumszint, akkor az állategészségügyi problémákhoz vezethet; a szintet talajelemzéssel kell ellenőrizni, és ha szükséges évente többször is káliumot kell kijuttatni a talajba. Elsősorban a tél beállta előtt fontos, hogy
megfelelő legyen a talaj és a füvek káliumszintje, az ugyanis növeli a növények téllel szembeni ellenálló-képességét.

Egyéb tápanyagok

A füvek magnéziumigénye hektáronként 10-30 kg Mg. A magnéziumot a műtrágyával megegyező módon kell a talajba juttatni. A füvek a talajból éves szinten hektáronként 25-50 kg ként (S) fogyasztanak el, így gyakran szükséges lehet kénnel történő műtrágyázásra.

Állati trágya alkalmazása

Az állati trágya füves termőföldön a legjobban úgy alkalmazható, ha a telepítés előtt szántjuk be a talajba. A folyékony trágyát (iszapot) a már telepített füves területek esetében az olyan esetekre szabad csak alkalmazni, amikor a területet csak betakarításra használjuk. Az állati trágya kijuttatására a kora tavasz a legmegfelelőbb időpont, amikor a növekedés megindul. Hektáronként 25-35 mm iszap a javallott mennyiség.

Gyomnövények - kártevők

Takarónövények alkalmazása esetén a füves területeknél általában nincs szükség gyomirtásra. A tisztán kaszálóként használt területeknél, ahol kisebb a 'versenyhelyzet', évente szükség lehet a gyomnövényekkel szembeni permetezésre. A évelő gyomnövények ellen teljeskörű gyomirtót kell használni még a terület bevetése előtt. A fiatal növénykék könnyű támadási felületet jelenthetnek az olyan kártevőknek, mint például a lószúnyog lárvája, a fritlégy, stb. Ennélfogva a fejlődés ezen korai szakaszában szükséges lehet a kártevőkkel szembeni védekezés.

Az állatok táplálásának legolcsóbb és legtermészetesebb módja az, ha hagyjuk őket legelni. A kihívást az jelenti, hogy miként tartsuk kordában a növekedést, illetve hogyan biztosítsuk, hogy mindig rendelkezésre álljon megfelelő takarmánymennyiség az állatok számára, anélkül, hogy túl magasra nőne a fű - és ne maradjon túl sok elfogyasztásra nem kerülő takarmány. A cél, hogy a terület legalább 90%-át az elvetett fajták foglalják el.

A füves területek kezelése

Legeltetési rendszer
A hozam szintje a
mezőn, intenzitás
A terület állatok
ellátására vonatkozó
rátája Tehén / Ha
Tavasz-Június /
Június-Tél
Kezelési
követelmények
Munkakövetelmények
 
Folyamatos legeltetés, nincs szabályozás Alacsony 5/3 Alacsony Alacsony
Folyamatos legeltetés, szabályozott Közepes 10-12/3-5 Magas Alacsony
Elkerített legelők, nincs adagolás Közepes-magas 7-8/4-5 Közepes Közepes-magas
Elkerített legelők, adagolással Magas 9-10/4-5 Közepes Magas
Zéró legeltetés Nagyon magas - Közepes Magas

9. táblázat

Folyamatos legeltetés

A szabályozás nélküli folyamatos legeltetés azt jelenti, hogy minden tehén egy területen legel valamennyi évszakban. Ezt a módszert általában a fiatal állománynál használják, valamint akkor, ha nem lehet gépeket használni - ami az állandó füves területeken gyakran igaz. A fű minősége az ilyen területeken általában alacsony, és a főszezont követően a hektáronkénti hozam jelentősen visszaesik. A módszer előnye ellenben az, hogy nagyon kevés munkát és kezelést igényel.

 

A szabályozott folyamatos legeltetés az előbbi rendszer fejlettebb változata. Ebben az esetben az állatok a tavasz folyamán csak egy bizonyos területen legelhetnek, míg a fennmaradó részről silózáshoz takarítják be a termést. A nyár folyamán a legeltetésre használt terület mérete 3-4-szeresre emelkedik, általában az egyes kaszálásokat követően. A minőség és a hozam gyorsan változhat, és a területet figyelemmel kell kezelni, mivel így lehet csak biztosítani, hogy mindig legyen elraktározott silótakarmány többletetetés céljából.

Legeltetés elkerített legelőn

Az elkerített legelős legeltetést többféle módon meg lehet szervezni. Az elkerített legelők száma 3 és 14 között változhat. Ha alacsony a legelők száma, akkor az egyes területeken 7-8 napot töltenek a tehenek, de megvan annak a kockázata, hogy a takarmány minőségében beállt változások következtében változni fog a napi tejhozam is. Ennélfogva jobb, ha a területet inkább több legelőre osztjuk.

 

Az állatok táplálásának legolcsóbb és legtermészetesebb módja az, ha hagyjuk őket legelni. A kihívást az jelenti, hogy miként tartsuk kordában a növekedést, illetve hogyan biztosítsuk, hogy mindig rendelkezésre álljon megfelelő takarmánymennyiség az állatok számára, anélkül, hogy túl magasra nőne a fű - és ne maradjon túl sok elfogyasztásra nem kerülő takarmány. A cél, hogy a terület legalább 90%-át az elvetett fajták foglalják el.

 

8-10 elkülönített legelővel nagyon intenzívvé válik a legeltetés, és a tehenek az egyes legelőkön maximum csak 2 napot töltenek. Tavasszal a legelőknek csak mintegy a fele kerül legeltetéses használatra - a többit silózott vagy szárított szálas takarmány készítéséhez kell kaszálni. Később egyre több területet lehet bevonni a legeltetésbe. A legeltetésre használt területek száma mindig a fű növekedésének függvénye.

adagolo legeltetes

 Az a cél, hogy a fű magassága a legeltetés előtt 10-15 cm legyen, azt követően pedig 6 cm. A teheneknek a területen levő valamennyi füvet el kell fogyasztaniuk - ha ehhez túl nagy a termés, akkor a maradékot le kell kaszálni. Annak érdekében, hogy sikeres legyen az elkerített rendszerű legeltetés, már a szezon előtt pontos tervezés szükséges - a szezon alatt pedig intenzíven kell kezelni és rendben tartani az érintett területeket.

Adagoló legeltetés


Az elkerített legeltetést az adagoló legeltetéssel még inkább le lehet szűkíteni. Ebben a rendszerben 8 legelő létrehozására kerül sor, és a tehenek mozgatható kerítések segítségével naponta kétszer új részhez férnek hozzá. Az a cél, hogy a legelő állatok számára éppen akkora terület álljon rendelkezésükre, amekkorán fél nap alatt a 10-15 cm-es füvet 6 cm-esre legelik le.

Ez egy nagyon intenzív rendszer, ami kifejezetten a magas tejhozamú tehenek számára felel meg. Ezt a fajta legeltetést nagyon pontosan meg kell tervezni, és gyakran kell mozgatni az első kerítésoldalakat. Másrészt viszont nagyon állandó fűminőséget biztosít, a takarmányozást pedig könnyen kézben lehet tartani.

Zéró legeltetés

A zéró legeltetés arra a rendszerre utal, ahol a tehenek minden nap friss füvet kapnak, amit előzetesen levágnak és aztán szállítják oda az állatok karámjához. Ez egy nagyon munkaigényes rendszer, de használható ott, ahol friss fűre van szükség, illetve ahol valamilyen okból kifolyólag a legeltetés nem lehetséges. Zéró legeltetés mellett a takarmány minősége és a hozam is nagyon magas lehet.

Kombinált kezelés

Ha lehetőség van rá, akkor a kombinált kezelés – a legeltetés és a kaszálás váltogatása – nagyon egészséges a füves termőföld számára. Ha két legeltetéses rotációt egy kaszálás követ, akkor az egyenletes és magas minőségű füvet eredményez a legeltetéshez. Ezzel egyidőben csökken annak az esélye is, hogy a folyamatos legeltetéshez kapcsolódó paraziták megfertőzzék az állatokat.

 

 

A silótakarmány készítésének folyamata nagyon fontos ahhoz, hogy kielégítő minőséget kapjunk, és így biztosítsuk a tehenenként magas tejhozamot. Ami a termőföldet illeti, a silótakarmány minőségét a növények fejlettségéhez képesti kaszálási idő határozza meg. Évi 2-3 kaszálás általában alacsony emészthetőséget, ellenben magas szárazanyag-hozamot eredményez. Szezononként 4-5 vagy akár 6 kaszálás nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy a magas hozamot magasabb minőségű takarmánnyal ötvözzük.

A legjobb silótakarmányhoz akkor juthatunk, ha a termés gyorsan fonnyad, a szárazanyag-tartalom 30-35%,
és mérsékelt a fű, illetve a fű-here keverék nyersfehérje-tartalma, ami a szárazanyag körülbelül 16-18%-át jelenti. Az erjedést követően a szárazanyag 3-5%-át cukornak kell alkotnia.

Hogyan készítsünk minőségi silótakarmányt?

 

Feldolgozás a mezőn

Vágja le a füvet fonnyasztás céljából a korai fejlődési szakaszban, „korai hajtásnövelés" (a kalászolás megjelenése előtt), majd terítse szét egyenletesen a teljes mezőn. Az a jó, ha az időjárás-előrejelzés az elkövetkező 2-4 napra szárazságot jósol. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a területen a gyors újranövekedést, a szár magassága nem lehet 6-8 cm-nél alacsonyabb (kivéve, ha éppen legeltetési időszak előtt állunk, mert akkor 5 cm jobb).

A 30-35%-os szárazanyag jelenti a legkevesebb veszteséget és a silótakarmány maximális bevitelét.

 6 abra-silotakarmany

6. ábra Fű, here, illetve zöldtakarmány esetében a 30-35%-os szárazanyag eredményezi a legjobb bevitelt és a legkevesebb veszteséget a termőföldön és a raktárakban egyaránt.
Forrás: "Dyrkning af grovfoder", Landbrugsforlaget.

 

Gyűjtse a füvet rendekre, és akkor takarítsa be, amikor a szárazanyag-tartalom a 30%-ot meghaladja, de a 40%-ot még nem éri el. Ez ideális esetben a kaszálás után 24 órával következik be, amennyiben nem esett az eső. Lehetőség szerint finom, 1-3 cm-es darabokra aprítsa fel a füvet. Göngyölt bálák esetén a cél a 45-50%-os szárazanyag, és ilyenkor nincs szükség finomra aprításra. Minden esetben nagyon fontos, hogy egyenletes legyen a terület, hogy így ne kerülhessen homok/talaj a silótakarmányba.

 

Feldolgozás a silóban


Szilázs készülhet fóliázott bálákban, fólia tömlőben, szilárd alappal és oldalfalakkal rendelkező silóban, illetve a mezőn egy kazalban. Azonban az a legfontosabb, hogy az eljárás gyors legyen, a fűtermés biztosan be legyen takarva, és a szilázs 100%-ban légmentesen le legyen zárva.

Ha a silótakarmányt silóban vagy a mezőn levő kazalban készíti, némi előkészület szükséges. A silót ki kell takarítani, és a felületi lyukakat vagy repedéseket meg kell javítani. A betöltés előtt a silógödör vagy -halom alját be kell borítani fóliával; csak magas minőségű fólia használható, és az is fontos, hogy illeszkedjen a gödör vagy halom méretéhez; lásd a 7. ábrát.

 7 abra-silotakarmany-keszitese

7. ábra Jó silótakarmány készítése.

Fontos, hogy a siló oldalfalait fóliázzuk le, és a fóliák között legyen átfedés, nehogy oxigén kerülhessen a besilózott takarmányba.
Forrás: "Dyrkning af grovfoder", Landbrugsforlaget.

 

Gyors silózás végrehajtása A silóhalomhoz elszállított füvet egyenletesen kell eloszlatni, vékony rétegekben - max. 10 cm -, és folyamatosan le kell taposni egy nehéz traktorral annak érdekében, hogy a lehető legtöbb levegőt kiszorítsuk belőle.

 

Amikor elkészültünk, a szilázs azonnal szorosan le kell zárni 2 réteg fóliával, majd egy olyan súlyozást kell rá tenni, amiben az állatok sem tudnak kárt tenni. Használható merevített fólia is (ezt a fajta fóliát akár 10 évig is újra fel lehet használni), illetve 10 cm vastagságú homokréteg, kövek nélkül. A legutolsó opció jelenti a legbiztosabb fedést.

 

A beborított bálák esetében a folyamat kint a földön zajlik, ahol egy speciális berendezés biztosítja a megfelelő tömörítést és burkolást. A magas minőségű erjesztéshez a bálákat 6-8 rétegnyi fóliával kell befedni. A cél a 45-50%-os szárazanyag.

Adalékanyagok alkalmazása a silótakarmánynál


Fűfélék és pillangósok esetében, a folyamatot silózáshoz alkalmas adalékanyagokkal segítjük elő. A normál szárazanyag-tartalommal rendelkező füvek esetében előnyösebb a homo-fermentatív tejsav baktériumot tartalmazó termékek használata. Az adalékanyagok használata főként akkor fontos, ha a szárazanyag-tartalom 2 nap fonnyasztás után 28% alatt van – ami gátat szab a megfelelő erjedésnek – vagy a betakarított növények több,mint 60-70%-a here, amitől a szilázs színe sötét, illetve fekete lesz, valamint, ha fennáll a szennyezés esélye, ami korlátozza az erjedést.

 

Semmiféle adalékanyag nem helyettesítheti a jó silózási technikát, de javíthatja a silótakarmány minőségét. A megfelelő adalékanyag kiválasztásához olvassa el a „Silózás - művészet" című könyvecskét.

A silótakarmány minősége

A silózáskor az erjedésfolyamata általában 3-4 hetet vesz igénybe, és ezt követően elérkezik az idő arra, hogy elemezzük a kapott eredményt. A 8. ábrán láthatja a jó és a rossz silótakarmány készítésének folyamatát.

 

 Jó silótakarmány

jo-silotakarmany
A silózási eljárás akkor volt sikeres, amikor erős volt a
tejsav.
C6H12O6 » 2CH3 CH2OHCOOH + egy kevés
energiaveszteség. Cukor » tejsav + 3,1 százalék
energiaveszteség.

 

Rossz silótakarmány

rossz-silotakarmany
A silózási folyamat ott tekinthető rossznak, ahol sor
kerül a vajsav fermentációjára.
C6H12O6 » CH3 CH2 CH2COOH + 2CO2 + 2H + nagy
arányú energiaveszteség. Cukor » vajsav + szén-dioxid
+ 22,1 százalék energiaveszteség.

 

8. ábra Jó és rossz silótakarmány - a különbség óriási.

 

A jó minőségű silótakarmányt 4.5-es vagy az alatti pH jellemzi normál szárazanyag-tartalom mellett. A tejsav aránynak magasnak, az ecetsavénak mérsékeltnek, míg a vajsavénak nagyon alacsonynak kell lennie. Az ammónium-nitrit arányának nagyon alacsonynak kell lennie, lehetőleg legyen kevesebb, mint a teljes N 8%-a. Végül pedig fontos, hogy a silótakarmány alacsony arányban tartalmazzon anaerob csírákat. Ha ez nincs így, a tej alacsonyabb minőségű lesz, ezáltal alacsonyabb áron lehet csak eladni. A jó silótakarmánynak tiszta tejsav-illatot kell árasztania mindenféle penész nélkül, és ízletesnek kell lennie az állatok számára.

Az alacsony minőségű silótakarmány kockázatai

Az alacsony minőségű silótakarmány nagyon komoly hatást gyakorol a termelésre. Az eredmény alacsony bevitel, ami pedig alacsony tej- és húshozamot jelent. A silótakarmány anaerob csírái beszennyezhetik a tejet és tönkretehetik a sajtkészítést. A nedves, penészes, rohadt silótakarmány magától értetődően nem jó táplálék az állatok számára.

A bevitel a minőség függvénye

szarvasmarha-takarmanyJó friss fűben vagy szilázsban magas a szárazanyag energia-koncentrációja (7 Mega Joule fölötti); a fű és szilázs bevitelét a tehenenkénti energiával lehet mérni (és nem a takarmány mennyiségében), amit takarmányegységekben, Mega Joule-ban vagy kcal-ban mérnek.

 

A magas szintű energia-bevitel a szárazanyag magas energiaszintjétől függ, és tehén jóllakottsági kapacitásának legjobb kihasználásától függ. A tehenek azonnal reagálnak a fű és a silótakarmány ízére; a rövid és fiatal legelői füvet kedvelik, mely levelekben gazdag, nincs szára és nem gyomos. Szeretik továbbá, ha jó illatú és ízű magas minőségű silótakarmány van az etetővályúban a nap 24 órájában (napi többszöri etetés). A jó minőségű takarmányra válaszul az állatok több tejet adnak, jobb az egészségi állapotuk, és a gazdának is magasabb a jövedelme.

 

A füves legelő időről időre változik. A fiatal termőföldek jobban, mint az idősek; emellett az is igaz, hogy idővel nem az lesz a fajok megoszlása, mint az eredetileg, a vetéskor volt. A gazdának azonban rendelkezésére állnak olyan eszközök, melyekkel fenn tudja tartani a terület hozamát és minőségét.

Legelők

A legeltetésre használt területeken jó módszer a termőképesség megtartására, ha kontrolláljuk a szár magasságát. A fű magasságát 6-8 cm-en kell tartani – és sosem alacsonyabban – a trágyázott parcellák körüli elutasított füvek között. Az alacsonyabb legeltetési magasság kárt okozhat a növényben és végül el is pusztíthatja azt.

 

Ott, ahol fennáll a túl alacsony legelési magasság veszélye, a teheneket egy másik legelőre kell átterelni, vagy beltéren kell őket eteni, a fűnek pedig legalább egy hét időt kell adni a regenerálódásra. Másrészt viszont, ha a növekedés több, mint amennyit az állatok le tudnak legelni, a legelő egy részét kaszálásra is lehet használni.

 

A felkészültség elérése érdekében meg kell tervezni a legelési időszakot, és el kell dönteni, hogy mely legelőket szánják legeltetésre, melyeket pedig kaszálásra, illetve mely időszakokban. A tervnek a következőket kell célul kitűznie:

 

 • A füves termőföld lehető leghatékonyabb kihasználása, hogy meg lehessen takarítani némi költséget a koncentrátumokon.
 • A területet nem szabad túllegeltetni, hiszen annak alacsonyabb fűhozam az eredménye
 • A fűtermelésben jelentkező nagy különbségek elkerülése – alapvető fontosságú a friss fűből származó egyenletes ellátás

 

A legeltetés és a kaszálás ötvözése általában jó megoldás a jó fű fenntartásához, továbbá a fű takarmányozási rátában történő legjobb felhasználásának is eszköze.

 

Füves termőföld kaszáláshoz

A kaszálás útján hasznosított fű a területet számos meglehetősen kemény eljárás kockázatának teszi ki:

 • Túl alacsony vágási magasság – ha a füvet 6-8 cm-nél alacsonyabban vágják le, lassú lesz az újbóli növekedés (azokon a területeken, ahol később legeltetni fognak, a fű magassága 5-6 cm is lehet)
 • Túl magas fű kaszálás előtt – jelentősen megnő az újbóli növekedéshez szükséges idő, ha az előző kaszálás a fejlődés egy későbbi szakaszában történt
 • Rossz eszköz a kaszáláshoz – a kaszálást végző gép késeinek élesnek kell lenniük, hogy ne okozzanak szükségtelen sérülést a növényeknek
 • Amennyiben a trágya kijuttatásához, a betakarításhoz vagy a szállításhoz nehéz gépeket használnak, akkor jelentős kárt okozhatnak a fű- és herenövényekben, valamint a talaj tömörítettségére is kockázatot jelenthetnek

Természetesen ezen problémákhoz a klimatikus viszonyok is hozzájárulnak, és így együtt befolyásolják a terület termelékenységét; a termőföld kezelőjének figyelemmel kell kísérnie a megfelelő területeket, hogy megfelelően reagálhassa le a történteket – a szezon alatt elvégzendő szükséges megfigyeléseket a 21. oldalon találja.

Mikor és hogyan újítsuk meg füves mezőinket?

Mindegy, hogy milyen jól vagy gondosan kezeli is földjét, mindig előfordul, hogy a hozam csökkenni kezd a nemkívánatos fajok számának növekedésével. Ez egyrészt a fent említett tények miatt van, másrészt pedig abból adódik, hogy a fiatal fűnövénykék sokkal életerősebbek és produktívabbak, mint az idősebbek. Évi 10-15%-os hozamcsökkenés normális; ezzel egyidőben a takarmány minősége is romlik. Ha lehetőség van rá, az a megújítás legjobb módja, ha a régi növényeket eltávolítjuk és újravetünk. Ez a megoldás azonban számos esetben nem kívánatos, vagy éppen nem lehetséges - e helyett a felülvetés lehet jó opció.

Irányelvek felülvetéshez

Távolítson el minden felesleges fűnövekedést vágás vagy kitartó legeltetés segítségével. Lazítsa fel a területet ellentétes irányokban a fűlazító borona segítségével. Alapvető fontosságú, hogy ez az eljárás megszellőztesse a talaj felső rétegét és egy felszántott területet hozzon létre, ami biztosítja, hogy a magok jól érintkezzenek a talajjal és gyorsan fejlődésnek induljanak.4-vetes

Vetés

A lazítással egyidőben vessen el hektáronként körülbelül 25 kg-ot a megfelelő magkeverékből. A vetés különálló műveletekkel is történhet normál vetőgép, vagy kifejezetten a direkt vetéshez kifejlesztett vetőgép segítségével.

3-boronaKözvetlenül a vetés után hengerelje le a területet, hogy ezzel tömörítse a talajt, és biztosítsa a magok és a talaj közti jó érintkezést. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a talaj előkészítésére és bevetésére fektetett idő, hogy a mag jól érintkezzen a talajjal - gyakorlatilag ez a legfontosabb.

Időzítés

2-hengerKözvetlenül a szezon utolsó silóvágását követően a nyári szezonban, vagy a tavaszi, illetve őszi kitartó legeltetést követően. Ezek az időzítések számos lehetőséget adnak olyankor, amikor a talaj rendben van, nincs eltávolítandó filc vagy csak nagyon kevés - ezáltal a jó megtelepedés biztosítva van.

Műtrágya

5-mutragyazasHagyja, hogy kibújjanak a kis növénykék; a vetést követően általában minimum 10-15 nap várakozást szoktak javasolni a műtrágya alkalmazása előtt.

A jószágok újbóli bevezetése

A vágást követően: várjon, amíg a fű teljesen helyre nem áll.
A legeltetést követően: 10-15 napig tartsa ott az állatokat, majd távolítsa el azokat, és hagyja, hogy a fű regenerálódjon.

A felülvetés jelentős előnyei

felulvetesA már meglévő területek újravetése mind a hozamot, mind pedig a pázsit minőségét javítja. A 9. ábra a GrassMax Hybrid és angol perje magkeverékével történő felülvetés kísérleti eredményeit mutatja. A termőföldet 2005-ben alakították ki, majd 2006-ban és 2007-ben felülvetették az eredeti keverék herével vegyített változatát. A szárazanyag hozam drámaian emelkedett, és egyértelmű javulás mutatkozott valamennyi paraméter terén.

 

9 abra felulvetes

9. ábra Felülvetés a GrassMax-szel. A kontroll terület bevetésére 2005-ben került sor, a felülvetéshez a GrassMax + vöröshere vagy
GrassMax + fehérhere keveréket használták. A kísérletek a DLF-TRIFOLIUM-nál zajlottak, 2007. a harmadik év volt.

 

Megfigyelések, célok és tennivalók bizonyos időszakok alatt

Megfigyelési időszak
Téma Cél Tennivaló
 
Március / Kora tavasz

Növények száma

 

Vakondtúrás

Felázott vagy fagyott területek

 

Műtrágyázás

 

Elkerítés

Egyenletes és teljes sűrűség

Nincs vakond, illetve
vakondtúrás

Sík területek és növényeknek
jó a talajjal való érintkezése

A takarmányozási tervnek
megfelelően magas hozam és
minőség

Igazítás az ajánlott
fűmennyiséghez

Újravetés vagy korai felülvetés

A vakondok kontrollálása és a vakondtúrások elegyengetése

Hengerelés cement
hengerelővel

 

A növekedés megindulásával
veszi kezdetét a műtrágyázás

Elkerítés a mezőn a potenciális
hozamnak megfelelően

Április / Tavasz

Új ugar szükséges

Gyomnövények

Rendelkezésre álló fű
legeltetéshez

Új füves mező

Nincs gyomnövény

A legeltetési rendszerhez
igazított fűmagasság

Mag vetése tiszta állományba
vagy takarónövénnyel

A gyomirtás megtervezése

A legeltetés megkezdése

Május / Késő tavasz

A legelő állatok felfúvódása

Rendelkezésre álló fű most és
az elkövetkező 2 hétben
A fű fejlődése, a vágás időpontja

Öntözési igény

Műtrágyázási igény

 

A here-tartalom kiigazítása a területen

Gyors újranövekedés

A takarmányozási terv szerinti minőség

Magas fűtermés

Magas fűtermés

Nitrogénes műtrágyázás
és/vagy a takarmányozás
módosítása

Korai vágás

Vizuális megfigyelések
Elemzés

Öntözés, amennyiben lehetséges

Műtrágyázás a tervnek
megfelelően

Június / Kora nyár

A fű magassága a legelőkön

Elutasított fű a legelőkön

Az elkerített legelők cseréje

Évelő és virágos
gyomnövények

Műtrágyázási igény

A fű fejlődése, a vágás
időpontja 

Magas szintű fűbevitel és
termelés

Magas szintű fűbevitel és
termelés, szívósság

Magas fűbevitel, a kórokozók
támadásának megelőzése

Nincs gyomnövény

Magas fűtermés

A takarmányozási terv szerinti minőség 

A legelő területének és a
takarmányozási terv kiigazítása

A levélzet levágása 5-6 cm-en

Legeltetés a kaszálás után és
fordítva

A levélzet levágása még a
magok kihelyezése előtt

Műtrágyázás a tervnek
megfelelően

Vizuális megfigyelések.
Elemzés 

Július/ Augusztus/ Nyár közepe

Elutasított fű a legelőkön

A fű fejlődése, a vágás
időpontja

Helyzet az új ugaron a tavaszi vetéstől

Műtrágyázási igény

Új ugar, több fű szükséges

Termelés a meglévő legelőkön

Növénysűrűség az állandó
mezőkön

A fű magassága a legelőkön

Zabrozsda

Magas szintű fűbevitel és
termelés, szívósság

A takarmányozási terv szerinti minőség

Egyenletes és sűrű fű- és
herepázsit

Magas fűtermelés a szezon
végéig

Új füves mező

Magas fűtermés és jó minőség

Egyenletes és sűrű fű- és
herepázsit

Magas szintű fűbevitel és
termelés

Nincs zabrozsda

A levélzet levágása 5-6 cm-en

Vizuális megfigyelések.
Elemzés

Felülvetés, amennyiben szükséges

Műtrágyázás a tervnek megfelelően

Mag vetése tiszta állományba
vagy takarónövénnyel


Újravetés vagy felülvetés

Újravetés vagy felülvetés

A legelő területének és a
takarmányozási terv kiigazítása

Megfelelő víz- és
nitrogénellátás

Szeptember/ Kora ősz  A kálium állapota
Helyzet az új ugaron

A növények jó téltűrése

Egyenletes és sűrű gyep a
következő évhez

Plusz káliumellátás

Jól megtelepedett növények a
legelés, illetve kaszálás előtt

Október / Ősz

 A fű magassága

Feláztatás

Jó téli túlélés

 Nincs feláztatás

A levélzet levágása (6-8 cm-en)
vagy legeltetés

 Az állatok eltávolítása a
mezőről

Tél A füves terület megtervezése
és kezelése a következő évhez
Állandó, magas minőségű
takarmány termelése, a
takarmányozási terv szerinti
minőség
Here alkalmazása a fűhöz
vetésforgóhoz. A szilázs és
legeltetés szükségleteinek
megtervezése az állatállomány
és a takarmányozási terv
alapján. 

10. táblázat

 

ForageMax - minőségi fűmag-keverékek

foragemaxA ForageMax a DLF-Seeds fűmagkeverékeinek neve , melyek több éves, kísérletek során és gyakorlati gazdálkodás kapcsán megszerzett tapasztalat eredményeit foglalják magukban. A DLF-Seeds a Dán Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálattal együtt nagy számú kísérletet és vizsgálatot folytatott le számos országban, annak érdekében, hogy a legjobb keverékeket alkossa meg - olyanokat, amelyek jól alkalmazkodnak a helyi klimatikus viszonyokhoz és takarmányozási igényekhez.

Egyértelműen kimutatták, hogy az új, magas hozamú ForageMax keverékek gazdaságokban történő bevezetése szignifikánsan növeli a tej- és hústermelést, ami egyben magasabb bevételt is jelent a gazda számára.

Maximalizálja előnyeit a ForageMax-szel

A ForageMax keverékek összeállításához több, mint 10 különböző fajtát használunk. A mögöttes elképzelés és cél az, hogy úgy vessük meg a magas minőségű takarmány előállításának alapjait, hogy közben a növény ne veszítsen szívósságából és stressztűrő képességéből . Ennek elérése érdekében a ForageMax keverékek 4-6 olyan fajtát tartalmaznak, melyek mindegyike a terület hasznosítási céljainak megfelelően lett kiválasztva..

ForageMax – a keverékek jellemzői

CutMax - Original
- nagyon magas és stabil hozam

Csomós ebírrel
A CutMax - Original ideális évi 2-4 silóvágáshoz rotációs rendszerben, 2-4 évente történő megújítás mellett. A keverék csomós ebírt is tartalmaz, ami még a szárazabb körülmények között is biztosítja a nagyon magas és stabil hozamot. Tehát a CutMax - Original ugyanúgy megfelel a hideg és mérsékelt régiókhoz,
mint a meleg és száraz területekhez.

CutMax - Digest
- hozam és minőség egyben

Festuloliummal
A CutMax - Digest Festuloliummal készül, ami nagyon magas emészthetőséget és megemelt cukortartalmat mondhat magáénak. A CutMax - Digest biztosítja a legmagasabb bevitelt és tejhozamot. Ideális évi 2-4 silóvágáshoz rotációs rendszerben, 2-4 évente történő megújítás mellett. A CutMax - Digest ugyanúgy megfelel a hideg és mérsékelt régiókhoz, mint a meleg és száraz területekhez.

CutMax - Clover Protein
- Magas hozam, alacsony input

Vörshere Festuloliummal
A CutMax - Clover Protein egy rövidtávú karbantartásra szolgáló keverék. A magok több, mint a fele vöröshere, míg a fennmaradó rész Festulolium; ezek együttesen nagyon produktív keveréket alkotnak, és megvan bennük a magas fehérjetartalmú nagy mennyiségű takarmány szolgáltatására mutató potenciál. Ezzel egyidőben megtakarítást is lehetővé tesznek: a termőföldön a nitrogén kapcsán, az istállóban pedig a koncentrátummal kapcsolatban. CutMax –

A Clover Protein elsősorban hideg és mérsékelt régiók számára készült, és a legjobb eredményt 3-4 vágásos rendszerben produkálja.

CutMax - Alfa Protein
- Nagyon magas hozam és stabilitás

Lucerna hidegtűrő füvekkel
A CutMax - Alfa Protein egy hosszútávú karbantartást biztosító keverék nagy arányú hüvelyes-tartalommal. A vöröshere és a lucerna hektáronként nagy fehérjehozamot biztosít, és emellett mindkét hüvelyes mélyre hatoló gyökérzettel bír, ami a jó szárazságtűrés záloga. A keverék számára kiválasztott füvek kiváló hidegtűrésű fajták:
ennek eredményeképpen a CutMax - Alfa Protein nagyon ellenálló keverék a hideg és mérsékelt területek számára egy 3 vágásos, silótakarmány vagy szárított szálas-takarmányt megcélzó rendszerben.

CutMax - Alfa Protein - Hot & Dry
- nagyon magas hozam száraz feltételek mellett is

Lucerna a száraz és meleg régiókhoz is alkalmas füvekkel
A CutMax - Alfa Protein Hot & Dry egy hosszútávú karbantartást biztosító keverék nagy arányú lucerna-tartalommal. Ez nagy fehérjehozamot biztosít hektáronként. A lucerna gyökérzete nagyon mélyre hatol. Az ezen keverékben található fűfajták nagyon jól tűrik a forró és száraz körülményeket: ennek eredményeképpen a CutMax - Alfa Protein Hot & Dry nagyon ellenálló keverék a forró és száraz területek számára egy 3 vágásos, silótakarmány vagy szárított szálas-takarmányt megcélzó rendszerben.

GrazeMax - Original és Hot & Dry
– Kivételes minőség

Nagy hozamú tejelő tehenek legeltetéséhez
A GrazeMax keverék intenzív tejtermelőknek készült. Ez fehérhere és az angol perje télálló változatainak keveréke, és megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségű minőségi takarmányt biztosít a legelő állatok számára. A nyári termés jó; a GrazeMax 2-3 évente megújítást igényel. Létezik GrazeMax keverék forró és száraz területekre is; ez a nádképű csenkesz ízletes és emészthető változatain alapul.

VersaMax - Robust (korábban CoverMax)
– Robosztus és ellenálló

Külterjes legeltetéshez és fenntartáshoz; minden körülmények között
A VersaMax - Robust igazán szívós keverék, amit ott érdesmes használni, ahol stressztűrésre van szükség. A VersaMax - Robust elsősorban állandó legelők számára készült, de nagyon jól megfelel egy-két korai, silótakarmányt vagy szárított szálastakarmányt megcélzó kaszáláshoz is. A VersaMax - Robust olyan fajtákat tartalmaz, melyek vegyítik a talajtakarást, a téltűrést, a szárazságtűrést és a magas hozamot. A VersaMax – Robust nem csupán a szarvasmarhák legeltetéséhez, de birkák és lovak számára is ideális, mivel tolerálja a rövidre legelést. A VersaMax - Robustból nyert takarmány ízletes, de emellett a megfelelő rostokkal is ellátja az állatokat.

VersaMax - Original és Hot & Dry
- Multifunkcionális

Teljeskörű keverékek magas termelékenységgel
A VersaMax - Original két változatban kapható. Létezik egy hideg és mérsékelt területekhez alkalmas keverék, amely fehérherét és perjéket tartalmaz, valamint van egy forró és száraz régiókat megcélzó keverék is, ami vörösherén, Hyhibrid perjén és nádképű csenkeszen alapul. A VersaMax - Original ideális a karbantartás és legeltetés együttes céljaira, melyek mellett nagyon magas hozam produkálására képes nagyon jó takarmányozási értékek mellett. Azt javasoljuk, hogy ennél a keveréknél váltogassa a kaszálást és a legeltetést.

GrassMax - Original és +iSeed®
- Gyors és ízletes

GrassMax a meglévő termőföldek felülvetésére
Egy idősebb füves terület hozama drámaian emelkedhet új, erőteljes fiatal növények bevitelével. A GrassMax csak nagyon gyors megtelepedésű fajtákat használ, így például a Festuloliumot, a hibrid perjét, valamint a tetraploid angol perjét. Ezek a fajták nagy magokkal rendelkeznek, csírázásuk gyors, így fel tudják venni a versenyt a területen már meglévő növényekkel. Javasoljuk, hogy alkalmazzon felülvetést az olyan területeknél, melyeket nem újít meg teljesen rendszerszerűen. A GrassMax - Original iSeed®-del is kapható.

ForageMax Mixture összetételek

 ForageMax Keverékek

  Vágás és tartósítás Legeltetés Legeltetés és
Vágás/tartósítás kombinációja
Felülvetés
  CUTMAX
ORIGINAL
CUTMAX
DIGEST
CUTMAX
CLOVER
PROTEIN
CUTMAX
ALFA
PROTEIN
CUTMAX
ALFA
PROTEIN
Hot&Dry
GRAZEMAX
ORIGINAL
GRAZEMAX
Hot&Dry
VERSAMAX
ORIGINAL
VERSAMAX
ROBUST
(Korábban
CoverMax)
VERSAMAX
Hot&Dry
GRASSMAX
ORIGINAL
GRASSMAX
+ISEED
 Időtartam 2-4 év 2-4 év 2-3 év 2-4 év 2-4 év 2-4 év 2-4 év 3-5 év Több mint
5 év
3-5 év 2-4 év 2-4 év
Vetési ráta Kg/Ha 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-35 25-30 30-35 25-30 25-30 50-60
 
Vöröshere 15 15 55 10           10    
Lucerna        30 40              
Közepes levelű
Fehérhere
           10 10 10   5    
Kislevelű
Fehérhere
          5   7 5      
Festulolium típusú perje  20 25 25 20 25         25 30 30
Festulolium típusú nádképű csenkesz   25 25                  
Hibrid perje         15         40 20 20
Anfol perje
Közepes tetraploid
30 20   10   40 20 54 30   50 50
Angol perje, késői tetraploid           45            
Komócsin 10 15   15       11 15      
Csomós ebír 25     10 15         20    
Nádképű csenkesz         15   70   25      
Réti csenkesz               11        
Vörös csenkesz                 10      
Réti perje               7 15      
Magyar rozsnok         15              

11. táblázat

Nemesítés a magas hozamért és minőségért a DLF-TRIFOLIUM-nál

A nemesítés célja, hogy olyan új változatokat fejlesszünk ki, melyek megfelelnek az optimális tej- és húshozamhoz: ezek olyan magas termőképességű változatok, melyeknek csökkentett a víz-, műtrágya- és növényvédelmi igénye. Az ízletesség és a takarmány minősége kiemelt fontosságúak; a nemesítési anyagot számos szélsőséges és stresszes körülmény között, így például fagyban és szárazságban egyaránt teszteljük, továbbá számos betegség nyomásának is kitesszük azokat. A világszintű tesztelés segít az olyan magas hozamú változatok megtalálásában, melyek ellen tudnak állni az ilyen különféle stressztényezőknek, beleértve az időjárási viszonyok váltakozását is.

 

A keverékekben használt fajták

  Kombinált kezelés Tartósítás Legeltetés Extenzív legeltetés
 
Főbb fajták Fehérhere (közepes és nagy levélméret),
Angol perje
Vöröshere,
Angol perje,
Festulolium
Fehérhere (kis és közepes levélméret),
Angol perje
Nádképű csenkesz,
Angol perje, komócsin,
További fajták Komócsin,
Réti csenkesz,
Réti perje
Komócsin,
Csomós ebír
  Fehérhere,
Vörös csenkesz
Réti perje
Keverék VersaMax CutMax, ProteinMax GrazeMax VersaMax - Robust
Megjegyzések Kombinált kezeléshez.
Szívósság, ízletesség.
Silótakarmányhoz
Nagyon magas hozam.
Magas cukortartalom,
nagyfokú ízletesség.
Magas hozam, téltűrés,
talajtakarás.

12. táblázat Különféle használati célra készített fűkeverékek.

 

 

 

1. oldal / 2

Árajánlatkérés

Vetőmag Árajánlatkérés

Amennyiben többet szeretne megtudni termékünkről, kérjen árajánlatot:
Kérem, adja meg a teljes nevét

Érvénytelen formátum

Érvénytelen adat

Érvénytelen adat

Please tell us how big is your company.

Érvénytelen adat

Érvénytelen adat

Érvénytelen

Ellenőrző kód
Érvénytelen adat

fu